Registr SONAR (Spastic Dystonia Registry) je neintervenční observační databáze zaměřená na pacienty s první akutní cévní mozkovou příhodou v karotickém povodí s permanentním neurologickým deficitem. Mezi cíle studie patří zejména sledování incidence a prevalence spasticity, hodnocení potenciálních rizikových faktorů a analýza mortality. Projekt dále poskytne databázové zázemí a pilotní verzi informačního systému pro sledování zátěže, výsledků a kvality péče v klinické praxi iktových center v ČR.
 

Kontakt, helpdesk

Odborná garance

doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (Fakultní nemocnice Olomouc)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)

Management projektu

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)
Ing. Milan Blaha, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity)

Helpdesk

Helpdesk je linka uživatelské podpory, která je v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00 (telefon, e-mail, fax). Profesionální systém distribuce požadavků umožňuje zajistit maximálně rychlou odezvu i u složitých problémů. Na helpdesk se rovněž mohou obrátit osoby a organizace, které se o projekt SONAR zajímají.