Registr SONAR (Spastic Dystonia Registry) je neintervenční observační databáze zaměřená na pacienty s první akutní cévní mozkovou příhodou v karotickém povodí s permanentním neurologickým deficitem. Mezi cíle studie patří zejména sledování incidence a prevalence spasticity, hodnocení potenciálních rizikových faktorů a analýza mortality. Projekt dále poskytne databázové zázemí a pilotní verzi informačního systému pro sledování zátěže, výsledků a kvality péče v klinické praxi iktových center v ČR.
 

Zapojená pracoviště

Do projektu SONAR jsou zapojena tři česká klinická centra zabývající se léčbou CMP.

Zdravotické zařízení Kontaktní osoba Adresa
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Neurologická klinika
doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
I. neurologická klinika
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Pekařská 53
656 91 Brno
Fakultní nemocnice Olomouc
Neurologická klinika
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc